25/3/16

Asphodelus fistulosus

PORRASSINA altres noms populars ... cebollí, cebollins, ceba de moro, gamonet, albó, arsènic, caramuixa, caramuixes, cebeta borda, gamó, gamonera, gamons, herba pudent, vareta de la virtut o vareta/varetes de Sant Josep

22/3/16

Miraguà de jardí.

Miraguà de jardí. Araujia sericifera. Planta al·lòctona, procedent de l'Amèrica llatina, que cada cop s'està veient més a prop de la costa.

12/3/16

SETINS (Lunaria annua)

10/3/16

Analògic I

Mamiya RB67 Tmax 400 Revelat amb D76 . Negatius escanejats al laboratori.