28/11/13

AL LÍMIT

Desprendre's de tot allò que és superflu, eliminar els matisos que enriqueixen i ens faciliten la comprensió de tot el que tenim al davant. Restringir al màxim la gama de grisos, l'escala de colors, la textura... fins al límit, fins a aquell punt on saps que si avances una mica més, només trobaràs el buit.